முறையாக வாக்களிப்பது எப்படி?

இம்முறை ஜனாதிபதி தேர்தலில் நீங்கள் விரும்பும் ஒரு வேட்பாளருக்கோ அல்லது உங்கள் தேர்வின் அடிப்படையில் இரண்டாவது அல்லது மூன்றாவது வேட்பாளருக்குமோ வாக்களிக்கலாம்.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *