10 வருடங்களுக்குப் பின்னர் இலங்கையில் தென்பட்ட சூரிய கிரகணம்!

10 வருடங்களுக்குப் பின்னர் இலங்கையில் முழுமையான சூரிய கிரகணம் ஒன்றை பார்க்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இன்று ஏற்பட்டுள்ளது.

யாழ்ப்பாணத்தில் தென்பட்ட சூரிய கிரகணத்தின் ஒளிப்படங்கள்..


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *