Yarl கதிர்

இணைய பத்திரிகை

கலாநிதி லீக் கால்பந்து தொடரில் கிண்ணம் வென்றது தோப்புகாடு டெமினேற்றஸ் அணி.

காரைநகர் கலாநிதிவிளையட்டுக் கழகம் சக்தி இலவச கல்வி நிலையத்தின்அனுசரனையினையுடன்   நடாத்தபட்ட கலாநிதி உதைபந்தாட்ட லீக் கால்பந்தாட்ட  தொடரில்  தோப்புகாடு டெமினேற்றஸ் அணி கிண்ணம் வென்றது. (28)ஆம் திகதி ஞாயிற்றுக் கிழமை காரைநகர்  கலாநிதி  விளையாட்டுக் கழகமைதானத்தில் இடம்பெற்ற இறுதியாட்டத்தில்  வியாவில் வைட்டெவில்ஸ் அணியைஎதிர்த்துதோப்புக்காடு டெமினேற்றஸ் அணி மோதிக் கொண்டது. இதில்தோப்புகாடு டெமினேற்றஸ் அணி .3 0என்றகோல் கணக்கில்    வெற்றியை தமதாக்கியது. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!