Yarl கதிர்

இணைய பத்திரிகை

ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கான வாக்காளர் அட்டைகள் தேர்தல் ஆணைக்குழுவிடம் கையிளிப்பு

ஜனாதிபதி தேர்தலுக்காக அரசாங்க அச்சக பிரிவினால் அச்சிடப்பட்ட வாக்காளர் அட்டைகள் அனைத்தும் தேர்தல் ஆணைக்குழுவிடம் இன்று (5) கையளிக்கப்பட்டதாக அரச அச்சக பிரிவின் தலைமை அதிகாரி திருமதி.கங்கானி லியனகே எமது செய்தி பிரிவிற்கு தெரிவித்தார்.

அரசாங்க அச்சக பிரிவினால் தேர்தல் ஆணைக்குழுவின் கோரிக்கைக்கு அமைவாக 1 கோடியே 70 இலட்சத்திற்கு மேற்பட்ட வாக்காளர் அட்டைகள் அச்சிடப்பட்தாகவும் அவர் தெரிவித்ததுடன் இவற்றிற்கு மேலதிகமாக ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கான படிவங்கள் மற்றும் ஏனைய ஆவணங்கள் அச்சிடப்பட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!